Od 1 września uczniowie we Wrocławiu mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji

Coraz więcej miast w Polsce wprowadza darmową komunikację dla uczniów. Teraz do tego grona dołączył także Wrocław, w którym od 1 września dzieci i młodzież do 21. roku życia będą mogły podróżować bez dodatkowych opłat.

Do grona osób zwolnionych z opłat za przejazdy komunikacja miejską we Wrocławiu od 1 września 2018 roku dołączają także uczniowie do 21. roku życia, którzy dysponują ważną legitymacją.

Komunikacja bez opłat

Dzięki zwolnieniu uczniów z opłaty za dojazdy do szkół mogą zyskać przede wszystkim rodzice, którzy dotychczas musieli kupować bilety komunikacji miejskiej.

Bezpłatne przejazdy pozwolą uczniom na dojazdy do szkół na terenie całego Wrocławia. Jedynym dokumentem, który będzie wówczas potrzebny, jest ważna legitymacja szkolna, którą trzeba będzie okazać w razie ewentualnej kontroli.

Uchwała pozwalająca na darmowy transport dla uczniów obowiązuje również na liniach podmiejskich na całych trasach, ale jedynie tam, gdzie przewozy zlecane są przez Gminę Wrocław. Dotyczy to takich linii jak 602, 607, 609, 612, 900L, 900P, 901, 904, 908. 910, 911, 914, 917, 920, 921, 923, 924, 930, 931, 934, 936. Opłaty na komercyjnych liniach pozamiejskich pozostają bez zmian.

Ulgi także w pociągach

Warto również zaznaczyć, że z ulgi będzie można korzystać także w pociągach Kolei Dolnośląskich I Przewozów Regionalnych na terenie Wrocławia, czyli na stacjach, które w swojej nazwie posiadają nazwę Wrocław.

Z ulgi będą mogli korzystać także nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek oświatowych, a także nauczyciele, wychowawcy oraz opiekunowie młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w ramach zajęć lekcyjnych organizowanych w przestrzeni miejskiej