Wystawa „Wrocławski Nowy Targ – rytm rozwoju średniowiecznego miasta na kulturowym pograniczu”

Dzieje Wrocławia w okresie średniowiecznym stale fascynują badaczy. To właśnie temu okresowi została poświęcona nowa wystawa „Wrocławski Nowy Targ – rytm rozwoju średniowiecznego miasta na kulturowym pograniczu”.

Wrocławskie Muzeum Archeologiczne we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy wystawę skupioną na rozwoju Wrocławia w okresie średniowiecznym. Wystawa ma kłaść nacisk przede wszystkim na Nowy Targ – jeden z pomocniczych placów handlowych miasta.

Plac Nowy Targ w przeszłości

Prace wykopaliskowe w rejonie placu Nowy Targ, które prowadzone były w okresie 2010-2012 przyniosły wiele ciekawych odkryć. Najstarsze ślady osadnictwa na tym obszarze zostały wyznaczone na co najmniej wiek XII i były związane z grodem założonym na Ostrowie Tumskim. W XIII wieku w okolicy obecnego placu miało miejsce założenie miasta lokacyjnego.

To właśnie tam w okresie średniowiecznym krzyżowały się szlaki komunikacyjne wiodące pomiędzy Europą Zachodnią a środkową, a pośrednio również pomiędzy Północną a Wschodnią.

Na placu Nowy Targ mieszkańcy Wrocławia przez lata zaopatrywali się w pieczywo, mięsa, ryby, drewno, tkaniny, a także w inne wyroby. Były to zarówno wyroby lokalne, jak również importowane.

Podczas prac archeologicznych na terenie placu natrafiono na liczne ślady aktywności kupieckiej. Znaleziono wtedy między innymi monety, wagi, odważniki, pojemniki na monety.

Poznaj bliżej historię placu Nowy Targ

Aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym fascynująca historię placu Nowy Targ w okresie średniowiecznym, powstaje wystawa „Wrocławski Nowy Targ – rytm rozwoju średniowiecznego miasta na kulturowym pograniczu”.

Otwarcie wystawy zaplanowane jest na koniec 2018 roku.